Contact Us


Guangzhou Haizhu Saibeidou Guide Dog Service Development Center
South China Guide Dogs Demonstration Base


ADD:Yajisha lsland,Haizhu District,Guangzhou
TEL:+86 20 84127777
FAX:+86 20 84127777
CELL:+86 13650839381
Email:guidedogchina@163.com

Follow us


Route guidance


close
Scan QR CodeClose
the qr code